Soutěž pro hlasující

Pět hlasujících ve týdenním kole, které se koná od 27. 08. 2018 od 8:00 do 3. 9. 2018 do 12:00 vyhrává tyto ceny:
- 3 000. hlas, 6 000. hlas, 9 000. hlas - každý výherce získá sonický kartáček Philips v hodnotě 2 000 Kč
- 12 000. hlas - 1 x balíček produktů značky Mattel v celkové hodnotě 2 747 Kč
- 15 000. hlas - 1 x voucher od Answear.cz v hodnotě 3 000 Kč
Pořadí hlasů se je počítáno ze všech došlých hlasů všem maminkám.

 

Výherci týdenní soutěže:
Výherci budou zveřejněni do 5 dnů od ukončení soutěže.


Pět hlasujících ve třetím kole, které se koná od 13. 8. 2018 od 08:00 až do 24. 8. 2018 vyhrává 5 x voucher od Answear.cz, každý v hodnotě 3 000 Kč, a to 5 000., 10 000., 15 000., 20 000. a 25 000. hlas v pořadí ze všech došlých hlasů všem soutěžícím maminkám.

 

Šest hlasujících v druhém kole, které se koná od 30. 7. 2018 od 8:00 do 10. 8. do 12:00 2018 vyhrává 6 x balíček produktů značky Mattel v celkové hodnotě 2 747 Kč, a to 5 000., 10 000., 15 000., 20 000., 25 000. a 30 000. hlas v pořadí ze všech došlých hlasů všem soutěžícím maminkám.

 

Pět hlasujících v první kole, které se koná od 16. 7. 2018 od 8:00 do 27. 7. do 12:00 2018 vyhrává sonický kartáček Philips v hodnotě  2 000 Kč, a to 5 000., 10 000., 15 000., 20 000. a 25 000. hlas v pořadí ze všech došlých hlasů všem soutěžícím maminkám.


Výherci prvního kola:
Lucie Klausová
Petr Staněk

 

Výherci druhého kola:
Jaroslava Houfková
Maria Sedláčková
Jana Stuchlá
Marcela Malanová
Marie Želichovská


Výherci třetího kola:
Hana Kozmová
Bohumil Frühauf
Věra Kmochová
Hana Skopalikova


Výherci čtvrtého kola:
Markéta Brucknerová
Ján Žáček
Ivana Vondrová
Jana Golichová
Petr Bartošovský

 

Týdenní soutěž pro hlasující v soutěži Maminka roku - pravidla

Pět výherců, kteří udělí hlas libovolné mamince z kterékoliv kategorie v předem stanoveném výherním pořadí v příslušné hrací době, získá výhry dle níže uvedeného seznamu.

Zúčastnit se soutěže mohou soutěžící od 27. 08. 2018 do 3. 9. 2018 prostřednictvím internetových stránek maminkaroku.maminka.cz dle níže uvedeného harmonogramu. Pokud soutěžící odhlasuje ve výherním pořadí, po obnovení stránky se objeví rozhraní s formulářem oznamující výherní pořadí, do něhož je pro získání výhry potřeba zadat osobní údaje hlasujícího jako jsou jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Vyhrává pět soutěžících, kteří udělili hlas ve výherním pořadí, které se určuje v rámci hlasování napříč všemi soutěžními kategoriemi, a jehož hlas (včetně potřebných údajů) byl doručen skrze k tomu určený formulář ve výherním pořadí každý 3 000. doručený hlas.

V případě, že do soutěžního kola přijmeme méně hlasů, než je počet hlasů potřebných k určení výherního pořadí (tj. méně než 15 000 hlasů), zbylé výhry, které dle pořadí nemohou být uděleny, propadají ve prospěch provozovatele.

Soutěž provozuje a technicky zajišťuje CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00.

 

Harmonogram a ceny

Soutěž probíhá v tomto termínu:

Od pondělí 27. 8. 2018 od 08:00 až do pondělí 3. 9. 2018 od 12:00

 

Ceny:

3 x sonický kartáček Philips v hodnotě 2 000 Kč, výherní pořadí je 3 000. hlas, 6 000. hlas, 9 000. hlas.

1 x balíček produktů značky Mattel v celkové hodnotě 2 747 Kč, výherní pořadí je 12 000. hlas.

1 x voucher od Answear.cz v hodnotě 3 000 Kč, výherní pořadí je 15 000. hlas.

 

Výherci budou zveřejněni nejpozději do 5 dnů ode dne skončení soutěže na webových stránkách, na nichž byla daná soutěž uveřejněna. Výhra bude výherci zaslána, nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na příslušných webových stránkách, na nichž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou výhercem ve formuláři k tomu určeném. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy nebude doručena), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní Barborou Filounovou (tel. 225 977 743, email: barbora.filounova@cncenter.cz) na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na příslušných webových stránkách, na nichž byla daná soutěž uveřejněna. Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

Pro stanovení pořadí doručení hlasů je rozhodující čas přijetí hlasu do hlasovacího systému, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny platné hlasy, tj. hlasy udělené ve stanoveném termínu, stanoveným způsobem, včetně vyplnění údajů hlasujícího potřebných k doručení výhry. O tom, že účastník soutěže dosáhl výherního pořadí, bude daný účastník soutěže informován okamžitě po obnovení stránky po odeslání hlasu. Každý účastník soutěže může obsadit neomezené množství výherních pořadí v soutěži. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly hlasování (např. nevyplní údaje hlasujícího potřebné k doručení výhry), nemá takový účastník soutěže nárok na získání výhry a výherní pořadí propadá.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s korespondenční adresou v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení zpráv skrze k tomu určený formulář. Účastí v soutěži – tzn. odesláním zprávy skrze k tomu určený formulář organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a jejich rodinní příslušníci.

 

 

Soutěž pro hlasující v soutěži Maminka roku - pravidla

Šestnáct výherců, kteří udělí hlas libovolné mamince z kterékoliv kategorie v předem stanoveném výherním pořadí v příslušném kole a hrací době, získá výhry dle níže uvedeného seznamu.

 

Vyhrát mohou soutěžící v jednotlivých kolech, které probíhají od 16. 07. 2018 do 24. 8. 2018 prostřednictvím internetových stránek maminkaroku.maminka.cz dle níže uvedeného harmonogramu. Pokud soutěžící odhlasuje ve výherním pořadí, po obnovení stránky se objeví rozhraní s formulářem oznamující výherní pořadí, do něhož je pro získání výhry potřeba zadat osobní údaje hlasujícího jako jsou jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Vyhrává 16 soutěžících, kteří udělili hlas ve výherním pořadí, které se určuje v rámci hlasování napříč všemi soutěžními kategoriemi, a jehož hlas (včetně potřebných údajů) byl doručen skrze k tomu určený formulář ve výherním pořadí 5 000.

V případě, že do soutěžního kola přijmeme méně hlasů, než je počet hlasů potřebných k určení výherního pořadí (tj. méně než 25 000 pro první a třetí kolo nebo 30 000 hlasů pro druhé kolo), výhry propadají ve prospěch provozovatele.

Soutěž provozuje a technicky zajišťuje CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00.

 

Harmonogram a ceny

Soutěžní kola probíhají v těchto termínech:

1. Výherní kolo - Pondělí 16. 7. 2018 od 08:00 až do pátku 27. 7. 2018 od 12:00

2. Výherní kolo - Pondělí 30. 7. 2018 od 08:00 až do pátku 10. 8. 2018 od 12:00

3. Výherní kolo - Pondělí 13. 8. 2018 od 08:00 až do pátku 24. 8. 2018 od 12:00

 

Ceny a výherní pořadí pro jednotlivá kola:

1. Výherní kolo - 5 x sonický kartáček Philips v hodnotě 2 000 Kč, výherní pořadí je každý 5 000. hlas až do vyčerpání cen, a to do 25 000. hlasu

2. Výherní kolo – 6 x balíček produktů značky Mattel v celkové hodnotě 2 747 Kč, výherní pořadí je každý 5 000. hlas až do vyčerpání cen, a to do 30 000. hlasu

3. Výherní kolo - 5 x voucherů od Answear.cz, každý v hodnotě 3 000 Kč, výherní pořadí je každý 5 000. hlas až do vyčerpání cen, a to do 25 000. hlasu

 

Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději do 5 dnů ode dne skončení soutěžního kola na webových stránkách, na nichž byla daná soutěž uveřejněna. Výhra bude výherci zaslána, nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na příslušných webových stránkách, na nichž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou výhercem ve formuláři k tomu určeném. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy nebude doručena), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní Barborou Filounovou (tel. 225 977 743, email: barbora.filounova@cncenter.cz) na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na příslušných webových stránkách, na nichž byla daná soutěž uveřejněna. Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

 

Pro stanovení pořadí doručení hlasů je rozhodující čas přijetí hlasu do hlasovacího systému, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny platné hlasy, tj. hlasy udělené ve stanoveném termínu, stanoveným způsobem, včetně vyplnění údajů hlasujícího potřebných k doručení výhry. O tom, že účastník soutěže dosáhl výherního pořadí, bude daný účastník soutěže informován okamžitě po obnovení stránky po odeslání hlasu. Každý účastník soutěže může obsadit neomezené množství výherních pořadí v soutěži. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly hlasování (např. nevyplní údaje hlasujícího potřebné k doručení výhry), nemá takový účastník soutěže nárok na získání výhry a výherní pořadí propadá.

 

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s korespondenční adresou v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení zpráv skrze k tomu určený formulář. Účastí v soutěži – tzn. odesláním zprávy skrze k tomu určený formulář organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a jejich rodinní příslušníci.